Socialinė atsakomybė – „Tobulėjimas ateina kartu su integracija“

UAB „Ronelda“ rūpinasi ne tik aplinkosauga, bet ir visuomenės požiūriu į turinčius negalią asmenis. Mes tikime, jog socialinių įmonių veikla yra viena iš pagrindinių priemonių,  skatinančių riboto darbingumo žmonių integraciją į visuomenę bei darbo rinką. Šiam tikslui pasiekti skiriame didelį dėmesį įdarbindami turinčius socialinę negalią asmenis, skatiname jų socialinę integraciją bei siekiame lavinti darbuotojų profesinius įgūdžius.